Meclis’te EYT tartışması! “EYT’ye karşı çıkmakla…”

Meclis’te 2018 yılındaki EYT oylamasının ardından MHP’de ihraç edilerek İYİ Parti’ye katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile eski partisi MHP’nin Grup Başkanvekili Erkan Akçay ...

Büyütmek için resme tıklayın

Meclis’te 2018 yılındaki EYT oylamasının ardından MHP’de ihraç edilerek İYİ Parti’ye katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile eski partisi MHP’nin Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışma yaşandı. Meclis’teki görüşmeler sırasında Akçay, Usta’yı “EYT’ye karşı çıkmakla” suçladı. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Usta, “bunu nasıl delillendireceksiniz?” diye sordu.

HDP’nin EYT ile ilgili grup önerisinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışma yaşandı.

MHP’li Akçay, EYT’nin MHP’nin taahhüdü olduğunu belirterek, “24 Ekim 2018 öncesi ‘EYT’yi bütçe kaldıramaz, ekonomiyi çökertir.’ diyerek bu EYT meselesine karşı çıkan da Sayın Erhan Usta’dır.” dedi.

Akçay’a yanıt veren Usta, “Hiçbir kapalı, açık, gizli toplantıda biz EYT’ye karşı çıkmadık; böyle bir şey yok. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz, yani bunu nasıl delillendireceksiniz?” diye sordu

Meclis tutanaklarına yansıya tartışma şöyle:

ERHAN USTA – “… bu meselenin kırılma noktası 24 Ekim 2018’dir. 24 Ekim 2018’i hatırlayalım, İYİ Parti Grubu o zaman emeklilikte yaşa takılanlarla ilişkin bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin bir grup önerisi vermişti. Ben de o zaman Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekiliydim, o  dönemde bizim de parti olarak bir vaadimiz olduğu için bu, biz orada Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak olumlu oy kullandık ve araştırma önergesi geçmişti. Tabii, bu önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü o güne kadar, on altı yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisine rağmen geçen tek öneriydi. Tabii, o zamanki olayları, onları hatırlatmak istemiyorum çok fazla; ben görevden alındım, 2’nci oylamada öneri reddedildi. Tabii, bunu şunun için söylüyorum: O gün bu öneri kabul edilmiş olsaydı, bu konu çözülebilirdi bugüne kadar.”

ERKAN AKÇAY – … Sayın Erhan Usta “24 Ekim 2018’de MHP olumlu oy kullandı.” derken bir yanılma söz konusu burada. 2 oylama yapılır, eğer 1’inci oylamada kabul edilirse görüşmeye geçilir ki komisyonun kurulup kurulmayacağına o zaman karar verilir. Tabii, o günleri tartışmak istemem ama Sayın Erhan Usta olumlu oy vermiştir kendisi ama Milliyetçi Hareket Partisi olumlu oy kullanmamıştır, hele 2’nci oylamada kürsüde konuşan konuşmacı da bendim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Biz kendi gündemimizde olan bir hususu kendi gündemimiz çerçevesinde ve Cumhur İttifakı politikaları çerçevesinde ele aldık ve zaten defaatle 2018’den bu yana da EYT’nin takipçisi olacağımızı ve bunun yeri ve zamanı geldiğinde, bütçe imkânları da el verdiğinde en kısa sürede çıkarılacağını da taahhüt eden bir parti olarak ifade ediyorum. Yalnız, şunu hatırlatmak isterim: Değişik platformlarda, birlikte olduğumuz birtakım ortamlarda 24 Ekim 2018 öncesi  “EYT’yi bütçe kaldıramaz, ekonomiyi çökertir.” diyerek bu EYT meselesine karşı çıkan da Sayın Erhan Usta’dır. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunu da söylemek istemezdim ama bu fırsatı verdiği için de teşekkür ederim.

ERHAN USTA (Samsun) – Açık açık bir sataşma var, kürsüden söz almak istiyorum.

BAŞKAN – Evet, bir fırsat verdiğinizi söyledi sizin için bugün söylediklerinizden farklı olarak.

Sayın Usta, iki dakika buyurun.

ERHAN USTA (Samsun) – Teşekkür ederim.

Tabii, işin doğrusu, ben bunları Erkan Bey’e hiç yakıştıramadım. Ben, MHP’den ihraç edildim, bugüne kadar MHP’nin aleyhinde veya MHP’ye karşı herhangi bir şekilde hiçbir beyanatım olmamıştır arkadaşlar, buna çok özen gösterdim.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Şahsiyat yapma, gereken tespiti yap. Ben tanığım ben.

ERHAN USTA (Devamla) – Bu tutanaklarla sabit olan bir şeyin burada inkâr edilmesinin de hiçbir anlamı yok. 24 Ekimdeki oylamada İYİ Parti Grubunun önergesine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak ben olumlu oy kullandım, benim arkamda o gün, orada olan bütün arkadaşlar oy kullandı, olumlu oy kullandı, hatta hepsi benden önce zafer “tweet”i attı. Ben görevden alındıktan sonra arkadaşların tamamı o “tweet”leri sildi, tek “tweet”i kalan kişi de benim. Orada  oylamada olan arkadaşlar için söylüyorum; şimdi, bu bir, bu açık, aleni bir şey. İkincisi, hatta orada sataşmalar filan da olmuştu, tutanaklardan, o aradaki konuşmalardan bunların hepsi tespit edilebilir.

Diğer bir husus, arkadaşlar, bakın, 24 Ekim konuşmasında dahi burada çıktım ben kürsüde… Ya, ben bunları bilmeyecek kadar çocuk filan değilim yani devlette yirmi altı buçuk yıl çalıştıktan sonra siyasete girmiş birisiyim; devletin beyninde çalıştık biz yani başımıza ne geleceğini de az çok kestirebiliyorduk. Ancak, bir parti olarak söz vermişsiniz, ahlaklı siyaset yapacaksak sözünüzün arkasında burada duracaksınız. Ben onun gereğini yaptım. (İYİ Parti ve CHP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, şimdi, buradan tutup da bu konuyu bu şekilde açmanın bir anlamı yok.

MEHMET CELAL FENDOĞLU (Malatya) – Sen gereğini yapmadın, Genel Başkan ihraç etti seni.

ERHAN USTA (Devamla) – Benim bu mevzuyu söylemenin nedeni şu arkadaşlar: O gün bu önerge kabul edilmiş olsaydı, birinci oylamadan sonra ikinci oylamada da, biz görevden alınmadan kabul edilmiş olsaydı bugün bu mesele çözülmüş olurdu.

Diğer bir hususu söyleyeyim; o günkü konuşmamda ben bunu söylerken şunu da ifade ediyorum: Bunun kamu maliyesinde bir yükü vardır, bunun toplumda bekleyen yara olmuş bir yanı vardır. Dolayısıyla, bu meselenin işte burada konuşulması lazım; İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle, devlet kurumlarıyla yük hesaplarının yapılması lazım. Örneğin, 5 alternatif ortaya çıkarılır ve bunlardan bir tanesini de Meclis gelir, burada kabul eder diyorum. Arkadaşlar, konuşmamız ortada, tutanaklar da ortada, videosu da ortada. Ben nerede karşı çıkmışım, böyle bir şey olabilir mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN –  Teşekkür ediyoruz Sayın Usta.

ERHAN USTA (Devamla) – Teşekkür ediyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, kürsüden söz hakkı istiyorum.

BAŞKAN – 69’a göre sataşmadan iki dakika söz veriyorum Sayın Akçay.

Buyurun.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, ahlaklı siyaset kendi parti politikalarına uygun davranmakla kendini belli eder. Milliyetçi Hareket  Partisinin politikası da gayet açık ve nettir. Biz başka bir partinin gündeme getirdiği bir Meclis araştırması önergesine “kabul” oyu vermek zorunda değiliz. Bu, kendi gündemimizi takip anlamına da gelir.

Şimdi, HDP bu grup önerisini verdi. E, yine “ret” diyeceğiz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Kaldı ki zaten en geç bu aralık ayında çıkmasını düşündüğümüz ve planladığımız bir düzenlemeye bir araştırma komisyonu kurulmasına da gerek yok. 24 Ekimdeki de yine bir Meclis araştırma komisyonu kurulup kurulmamasına ilişkin bir önergeydi. Yani kurulunca da herhangi bir yaptırımı vesairesi söz konusu değil.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Kurulsa ne olacak? Kurulunca ne yapılacak?

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Yani neticede bir rapor çıkacak, rapor da altı ay sonra, bir yıl sonra çıkacak.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hafife almayın, gerekirse çalışırız.

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Bunu zamanında çıkartacağımızı söyledik ve ayrıca, sadece ekonomiye getireceği yükle de değil yani kamuoyuna yansımayan bir durumu ben burada ifade ettim.

Sen, bu EYT’nin yük olacağını, ekonominin bunun kaldıramayacağını ifade ederek karşı çıkmıştın benim de bulunduğum platformlarda; mesele bu kadar açık. Ben bunları söylemek istemezdim. Şimdi, bu konuyu konuşmak kendisi bakımından talihsizlik olmuştur ve yakışmayan da kendisinedir. Şimdi, o nedenle gereken ihraç gerçekleşmiştir.

ERHAN USTA (Samsun) – İhraç o nedenle değil.

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Demek ki Milliyetçi Hareket Partisinin alacağı tutuma aykırı davranılırsa parti kurulları da gereğini yapar.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) – Bravo!

İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – Neye “Bravo” diyorsun be, söz verdiniz hepiniz, meydanda söz verdiniz.

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Başkan, sataşma var.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Usta, İç Tüzük 69’a göre iki dakika söz veriyorum…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yine biz çıkaracağız, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK PARTİ; Cumhur İttifakı çıkaracak bunu. Boşa konuşuyorsunuz, boşa. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Kurbağanın gözü çıktı dereye su gelene kadar.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Beraber çıkarırız, merak etmeyin.

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Siz şovunu yapın, şovunu!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Siz ancak şovunu yaparsınız, konuşmasını yaparsınız.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) – Burada, tabii, benim siyaset anlayışım şu değerli arkadaşlar…

BAŞKAN – Yeni bir sataşmaya mahal vermeden Sayın Usta.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Senin siyaset anlayışın farklı olduğu için ihraç edildin.

ERHAN USTA (Devamla) – Yani hakkı ve adaleti savunan, benim parti programlarıma uygun herhangi bir önerge bir taraftan geliyorsa o önergeye destek verilir; bu burada hep gerçekleşmiyor mu! Mesela, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi, AK PARTİ’nin getirdiği her şeyi kendi programına uygun bulduğu için hepsine destek veriyor yani bu çok net bir şey.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Siz de HDP, CHP ve İYİ Parti olarak veriyorsunuz, aynı tutumu alıyorsunuz.

ERHAN USTA (Devamla) – “Sadece kendi gündemimizi biz tespit ederiz.” şeklinde bir şey yok.

Şimdi, şu hiç olmamıştır değerli arkadaşlar, bir defa böyle bir beyanat da yoktur, hiçbir kapalı, açık, gizli toplantıda biz EYT’ye karşı çıkmadık; böyle bir şey yok.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – “Biz” deme, sen karşı çıktın, sen!

ERHAN USTA (Devamla) – Bunu nasıl söyleyebilirsiniz, yani bunu nasıl delillendireceksiniz? O zaman biz de herkesle ilgili “Siz benim geçen gün kulağıma şöyle bir şey fısıldamıştınız.” deriz; böyle bir şey olabilir mi?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Benim yüzde 1 milyon doğru bir söz söyledim; bunu söylemek de istemezdim. Benim kendimde tuttuğum önemli bir sırdı bu.

ERHAN USTA (Devamla) – Yani milletin Meclisinde, kürsüsünde konuşuyoruz; böyle bir şey olamaz. Biz EYT’ye karşı çıkmadık, EYT konusunda dikkatli davranılması gerektiğini, ben burada, aleni olarak 24 Ekim toplantısındaki konuşmamda söylüyorum zaten. Yani bu konu önemli bir konudur, bu konu çözülmelidir ama “Bu konunun tarafları arasında bir uzlaşma sağlayacak bir çözüme gidilmesi gerekir.” diyoruz; bunda bir şey yok, bunu bugün de söylüyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Biz uzlaşmayı sağladık. Cumhur İttifak’ı sağladı.

ERHAN USTA (Devamla) – Dolayısıyla, yani o gün arkadaşların, Başkanın ne yaptığını filan bilmem ben. Ancak bunu şimdi durup durup benim de olduğum ortamlarda böyle bir şey söylenildiğinde, ben hiç yakışı kalmadığını tekrar ifade etmek isterim. Böyle bir şey yoktur, varsa delil gösterin arkadaşlar, yoksa diğer türlü müfteri olursunuz.

Teşekkür ederim. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bütün şerefim üzerine temin ederim ki benim söylediğim söz doğrudur. E, tabii, bunun ispatını, belgesini getirmek de mümkün değildir ve ilk defa da bu platformda söylemek zorunda kaldığım bir husustur.

# EKONOMİ İLE İLİŞKİLİ:
# GÜNDEM İLE İLİŞKİLİ:

15 Eki 2022 - 11:59 - Yaşam

Muhabir  Cihan Kayalı

Son bir ayda memuralimlari.net sitesinde 90.495 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Alımları Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Alımları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Memur Alımları editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Alımları değil haberi geçen ajanstır.