İçişleri Bakanlığı Sözlü Sınav ile 28 İlde 1309 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından açılan ilanda 28 ilde 1304 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bunları 20 tanesi avukat, 12515 tanesi koruma ve güvenlik görevlisi, 14 tanesi sosyal çalışmacı ve 60 tanesi şoför olacak. Başvurular 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı 19 Haziran ilanı, İçişleri Bakanlığı güvenlik ve koruma görevlisi ilanı

Başvuruya Açılan Pozisyonlar

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 avukat ilanı açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözlü Sınav ile 28 İlde 1309 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 14 sosyal çalışmacı, 60 şoför, 15 avukat, 611 lise mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 302 önlisans koruma ve güvenlik görevlisi, 302 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi ilanı açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözlü Sınav ile 28 İlde 1309 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
İçişleri Bakanlığı Sözlü Sınav ile 28 İlde 1309 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Açılan Pozisyonlar İçin Maaşlar Ne Kadar?

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere:

 • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli avukat maaşları hizmet yılına da bağlı olarak 5.700,00 TL ile 6.292,00 TL arasında değişmektedir
 • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli sosyal çalışmacı maaşları hizmet yılına da bağlı olarak 4.737,37 TL ile 5.210,29TL arasında değişmektedir
 • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli şoför maaşları hizmet yılına da bağlı olarak 3.546,48 TL ile 3.706,92 TL arasında değişmektedir
 • İçişleri Bakanlığı sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hizmet yılına da bağlı olarak 4.200,00 TL ile 4.426,00 TL arasında değişmektedir.
İçişleri Bakanlığı Sözlü Sınav ile 28 İlde 1309 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Devlet memurluğu genel başvuru şartlarına ek olarak aşağıdaki başvuru şartlarının da sağlanması gerekmektedir. (Genel başvuru şartları, haberin sonunda verilmiş olan belgede incelenebilir)

Avukat, Sosyal Çalışmacı, Destek Personeli (Şoför) ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Avukat Başvuru Şartları

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Çalışmacı Başvuru Şartları

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

İçişleri Bakanlığı Şoför Başvuru Şartları

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

İçişleri Bakanlığı Koruma Görevlisi Başvuru Şartları

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvuruları Nasıl Yapılacak?

 1. Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan başvurunuza uygun formu seçerek, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecektir.
 3. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacaktır
 4. İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir.
 5. Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
 6. Giriş (Sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya (www.turkiye.gov.tr) adresinden temin
  edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Giriş (Sözlü) sınavına lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 9. Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 10. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 13. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 14. Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde vesikalık fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
 15. Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 25 Haziran 2021 tarihinde saat: 17:00’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:00’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.
 16. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen Giriş (Sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
 17. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
 18. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

# SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLİŞKİLİ:

19 Haz 2021 - 13:34 - Sözleşmeli Personel

Son bir ayda memuralimlari.net sitesinde 2.175 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Alımları Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Alımları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Alımları editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Alımları değil haberi geçen ajanstır.