TYT 2021 sınav soruları nasıldı? Öğrenciler matematik sorularında neden zorlandı...

YKS 2021 sınavının ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 26 Haziran günü yapıldı. Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt yaptığı açıklamada matematik sorularını öğrencilerin yetiştiremediğini belirtti.

Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi. Kurt, “Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10:15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik,7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

2021 TYT’nin, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kurt, “Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür” dedi.

"Öğrenciler Matematik Sorularını Yetiştiremediler"

Matematik testinde sorularda temel bilgilerin sorgulandığını ifade eden Kurt, “Öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istenmiştir. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlanmışlardır” diye konuştu.

TYT 2021 Türkçe Soruları Nasıldı?

Türkçe alanındaki soruların geçen senelere oranla daha kısa olduğunu söyleyen Kurt şu ifadeleri kullandı:

Türkçede paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görülmüştür.

TYT 2021 Sosyal Bilimler ve Fen Bilimler Soruları Nasıldı?

Sosyal Bilimler alanındaki soruların bilgiyi yorumlayan sorulardan oluştuğunu belirten Kurt, “Sosyal Bilimler alanında tüm bölümlerden orta zorlukta, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kurt, “Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” dedi.

"Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır"

Matematik sorularında zaman kaybı yaşanabileceğine dikkat çeken Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel, “Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur” diye konuştu.

TYT 2021 Türkçe Soruları Nasıldı?

Türkçe alanındaki paragraf sorularının bir kısmının çeldirici sorular olduğunu ifade eden Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu, “Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2021 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtilmiştir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir” dedi.

Sınava düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay ise şöyle konuştu:

2021 TYT’ de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır."

TYT 2021 Kimya Soruları Nasıldı?

Kimya sorularının beklenilen alanlardan geldiğini belirten Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil, “Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıftan 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur.  Sınavda, müfredatta 11. sınıfta okutulurken 4 yıl önce 10. sınıfa kaydırılan ve bu yıl sınava giren öğrencilerin 10.sınıfta okudukları ‘Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesinden de bir soru bulunmaktadır. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.

TYT 2021 Biyoloji Soruları Nasıldı?

2021 TYT Fen Bilimleri testine ait Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır” diyen Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, “Testte yer alan 6 sorudan üç tanesi 9. sınıf, üç tanesi 10.sınıf müfredatına aittir. Toplam altı üniteyi kapsayan TYT Biyoloji müfredatına ait her ünite sorgulanmıştır. Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görülmüştür. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır.  Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

TYT 2021 Coğrafya Soruları Nasıldı?

Coğrafya sorularında herhangi bir tartışmalı soru bulunmadığını söyleyen “Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır. 9.sınıf kazanımlarından 2, 10.sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltilmiştir. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır” dedi.

TYT 2021 Tarih Soruları Nasıldı?

Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur” ifadelerini kullanan Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün şöyle konuştu:

Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT’ler  gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir.

TYT 2021 Felsefe Soruları Nasıldı?

Felsefe sorularının yorum yapmayı gerektirdiğini söyleyen Uğur Okulları Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç ise, “Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Sorular müfredata uygundur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır” diye konuştu.

TYT 2021 Din Kültürü Soruları Nasıldı?

Din Kültürü sorularının temel düzeyde sorulardan oluştuğunu belirten Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir” dedi.

27 Haz 2021 - 02:39 İstanbul- Eğitim

Son bir ayda memuralimlari.net sitesinde 2.175 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Memur Alımları Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Memur Alımları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Memur Alımları editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Memur Alımları değil haberi geçen ajanstır.