Asgari Ücret 350 Lira Artacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bugün sunulan kanun teklifi asgari ücrete 350 lira eklenmesini daha doğrusu yapılan 350 liralık kesintinin yapılmamasını öngörüyor. Konya Milletvekillerinden Abdulkadir Karaduman yaptığı kanun teklifinde asgari ücretten alınan gelir vergisinin artık kesilmemesini istedi. Karaduman meclise daha önce on binlerce gencin muzdarip olduğu ve meslek hayatına atılırken bellerini büken KYK kredisi hakkında da kanun teklifi sunmuştu. Asgari ücret ile ilgili yapılacak olan düzenleme milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandırdı, gözler meclise gönderilen kanun teklifinde.

Asgari Ücrete 350 Lira Eklenecek!

Abdulkadir Karaduman’ın yapmış olduğu kanun teklifini “Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” şeklinde meclise sundu. Karaduman, kanun teklifinin dayandığı noktayı Türkiye’de zaten açlık sınırında yaşayan insanlara açlık sınırı altında ücret teklif edilmesinin vatandaşın daha fazla mağdur olmasına sebep olması, bu sebepten ötürü gelir vergisi kanununa göre yapılan bu kesintinin bir istisna hali olarak sayılması gerektiğini belirtmiştir.

Asgari Ücrette 350 Lira Artacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bu kanun teklifi eğer kabul edilecek olursa işçinin üzerine yük olan %15’lik gelir vergisi kesintisi yapılmayacak, 350 lira vatandaşın cebinde kalacak. 2020 yılında 4 kişilik bir ailenin öğünlerde dengeli ve düzenli beslenebilmesi için ihtiyaçlarının tutarı (açlık sınırı) 2 bin 438,24 TL olmuştu. Yapılan düzenleme eğer meclisten geçerse, asgari ücretin net halinin 2.324,71 TL olduğu düşünülürse yeni asgari ücret 2.670 TL civarlarında olması bekleniyor.

Kesinti İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Abdulkadir Karaduman, hazırladığı kanun teklifini meclise sunduktan sonra kanun teklifinin özetini kamuoyu ile paylaştı. Konya Saadet Partisi Milletvekillerinden Abdulkadir Karaduman şöyle söyledi:

Hâlihazırda asgari ücretten yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılması, zaten açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşların mağduriyetinin artmasına sebep olduğu izahtan varestedir. Bu haliyle asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin istisna kapsamına alınması zaruri bir hal almıştır.
Böyle bir değişiklik ile devletin ciddi bir vergi kaybına uğrayacağı düşünülebilir.
Kamu harcamalarındaki israfın boyutu göz önüne alındığında, yapılacak tasarruflar ile asgari ücretin istisna kapsamına alınması pekala mümkündür. Aralığı belirli olmayan zamanlarda vergi borçları bir kalemde silinen şirketlerin olduğu ülkemizde, hayata tutunmaya çalışan işçilerin aldığı ücretlerin gelir vergisi istisnası kapsamına alınması ve bu istisnanın sürekli olması izah edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olmasının da gerektirdiği bir zorunluluktur.

- Memur Alımları, Gündem bölümünde yayınlandı
https://memuralimlari.net/haber/5015737/asgari-ucret-350-lira-artacak